Archetypal限时优惠 (19/5 – 23/5)

18 May Archetypal限时优惠 (19/5 – 23/5)

型格品味家具爱好者引颈以待,一连5天(19/5 – 23/5) 的Archetypal限时优惠即将来临!

当中包括设计灯饰、家具及饰品将以超优惠价发售,部份更低至2折!勿失良机,选购心水货品!

Archetypal地址︰

香港湾仔月街15号地下

到Archetypal网站了解更多!

www.archetypal.hk